Δευτέρα έως Παρασκευή (07:00-17:00), Σάββατο  (07:00-15:00)