Λ.Μαραθώνος 6 (πρώην 182), Παλλήνη
Είδη Υγιεινής, Πλακίδια
Υδραυλικά, Θέρμανση
Τηλ. 210 6034285-7  
Fax  210 6034288
e-mail: paliniinfo@seydap.gr