Κειριαδών 1, Αθήνα
Είδη Υγιεινής, Πλακίδια
Υδραυλικά, Θέρμανση
Τηλ. 210 3471005  
Fax  210 3470768
e-mail: info@seydap.gr